Bạn đang xem: Trang chủ » Giới thiệu » Đất nước và con người CHLB Đức » TÌM HIỂU NƯỚC ĐỨC – Phần câu hỏi của tuần thứ 40 (196-200)

Đất nước và con người CHLB Đức

TÌM HIỂU NƯỚC ĐỨC – Phần câu hỏi của tuần thứ 40 (196-200)

Ngày đăng: 09/10/2016 In trang
Đây là những câu hỏi về xã hội, cơ cấu tổ chức nhà nước, hệ thống chính trị và luật pháp của nước CHLB Đức, do Sở chuyên trách về nhập cư và tị nạn Liên bang biên soạn. Tài liệu này dùng cho việc kiểm tra kiến thức để nhập quốc tịch và là một phần trong chương trình thi tiếng Đức hệ B1. Với những khái niệm phức tạp, ví dụ vấn đề bầu cử, tác giả có giải thích bổ sung thêm. Phần trả lời cho mỗi câu hỏi có bốn đáp án a,b,c,d, trong đó chỉ có một đáp án đúng.Đây là những câu hỏi về xã hội, cơ cấu tổ

Đáp án câu hỏi tuần thứ 39

191b, 192a, 193c, 194a, 195b

 

Câu 196

Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR „Die Wende“? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch…

 1. von einer Diktatur zur Demokratie
 2. von einer liberalen Marktwirtschaft zum Sozialismus
 3. von einer Monarchie zur Sozialdemokratie
 4. von einem religiösen Staat zu einem kommunistischen Staat

Tại sao người ta gọi thời gian mùa thu 1989 ở CHDC Đức là „Bước ngoặt“? Trong thời gian này về mặt chính trị, CHDC Đức chuyển…

 1. Từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ.
 2. Từ kinh tế thị trường tự do sang Chủ nghĩa xã hội.
 3. Từ chế độ quân chủ sang thể chế Dân chủ xã hội.
 4. Từ một nhà nước tôn giáo sang một Nhà nước cộng sản.

 

Câu 197

Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

 1. Thüringen
 2. Hessen
 3. Bayern
 4. Bremen

 

Bang nào của Đức hiện nay thuộc lãnh thổ của CHDC Đức trước kia?

 1. Thüringen
 2. Hessen
 3. Bayern
 4. Bremen

 

Câu 198

Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

 1. Bayern
 2. Niedersachsen
 3. Sachsen
 4. Baden - Württemberg

 

Bang nào của Đức hiện nay thuộc lãnh thổ của CHDC Đức trước kia?

 1. Bayern
 2. Niedersachsen
 3. Sachsen
 4. Baden - Württemberg

 

Câu 199

Mit der Abkürzung „Stasi“ meinte man in der DDR…

 1. Das Parlament
 2. Das Ministerium für Staatssicherheit
 3. Eine regierende Partei
 4. Das Ministerium für Volksbildung

Từ viết tắt „Stasi“ ở CHDC Đức để chỉ…

 1. Quốc hội.
 2. Bộ an ninh quốc gia.
 3. Một đảng đang cầm quyền.
 4. Bộ giáo dục quốc dân.

 

Câu 200

Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

 1. Hessen
 2. Schleswig – Holstein
 3. Mecklenburg – Vorpommern
 4. Saarland

 

Bang nào của Đức hiện nay thuộc lãnh thổ CHDC Đức trước kia?

 1. Hessen
 2. Schleswig – Holstein
 3. Mecklenburg – Vorpommern
 4. Saarland

 

BBT

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Giới thiệu

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Tin hội đồng hương thái bình chlb Đức

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top