Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Tin Thái Bình

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Ngày đăng: 22/10/2019 In trang
Sáng ngày 22/10, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014 - 2019.

 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

5 năm qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vị trí, vai trò của tổ chức hội và lớp người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Các cấp hội đã chủ động đổi mới nội dung, phát động, tổ chức các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua hàng năm gắn với thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình công tác lớn của hội; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội  các cấp phát huy vai trò người cao tuổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức bình xét, đánh giá, xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân, kịp thời biểu dương những điển hình có nhiều đóng góp cho tổ chức hội. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 19.800 hội viên người cao tuổi tham gia công tác xã hội, 222 hội viên tham gia ban chấp hành các hội, đoàn thể, hơn 4.800 người cao tuổi tham gia ban tuyên giáo đảng ủy, ban chấp hành các hội, đoàn thể … cấp huyện, xã. Toàn tỉnh có hơn 5.200 hội viên là bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố... Cũng trong 5 năm qua, hội viên hội người cao tuổi từ tỉnh tới cơ sở đã kiến nghị gần 890 vụ việc góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực của hội viên, hội người cao tuổi từ tỉnh tới cơ sở trong xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền. Đồng chí mong muốn Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào "Tuổi cao gương sáng" trên tất cả các lĩnh vực, có những hình thức biểu dương những mô hình tiên tiến, phổ biến những kinh nghiệm, mô hình và cách làm có hiệu quả để các địa phương khác học tập, làm theo. Hội viên, người cao tuổi phát huy tinh thần "Tuổi cao, chí càng cao" làm nòng cốt trong giáo dục truyền thống, gương mẫu trong lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo; phát huy tinh thần đoàn kết, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cảnh giác, kiên quyết ngăn chặn những hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người cao tuổi, quan tâm hơn nữa đến những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, già yếu, không nơi nương tựa, góp phần xây dựng và củng cố niềm tin của người cao tuổi với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, 15 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen; 12 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 50 tập thể, cá nhân được Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen vì những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức hội.

Tiến Đạt

 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

5 năm qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vị trí, vai trò của tổ chức hội và lớp người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Các cấp hội đã chủ động đổi mới nội dung, phát động, tổ chức các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua hàng năm gắn với thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình công tác lớn của hội; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội  các cấp phát huy vai trò người cao tuổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức bình xét, đánh giá, xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân, kịp thời biểu dương những điển hình có nhiều đóng góp cho tổ chức hội. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 19.800 hội viên người cao tuổi tham gia công tác xã hội, 222 hội viên tham gia ban chấp hành các hội, đoàn thể, hơn 4.800 người cao tuổi tham gia ban tuyên giáo đảng ủy, ban chấp hành các hội, đoàn thể … cấp huyện, xã. Toàn tỉnh có hơn 5.200 hội viên là bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố... Cũng trong 5 năm qua, hội viên hội người cao tuổi từ tỉnh tới cơ sở đã kiến nghị gần 890 vụ việc góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực của hội viên, hội người cao tuổi từ tỉnh tới cơ sở trong xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền. Đồng chí mong muốn Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào "Tuổi cao gương sáng" trên tất cả các lĩnh vực, có những hình thức biểu dương những mô hình tiên tiến, phổ biến những kinh nghiệm, mô hình và cách làm có hiệu quả để các địa phương khác học tập, làm theo. Hội viên, người cao tuổi phát huy tinh thần "Tuổi cao, chí càng cao" làm nòng cốt trong giáo dục truyền thống, gương mẫu trong lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo; phát huy tinh thần đoàn kết, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cảnh giác, kiên quyết ngăn chặn những hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người cao tuổi, quan tâm hơn nữa đến những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, già yếu, không nơi nương tựa, góp phần xây dựng và củng cố niềm tin của người cao tuổi với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, 15 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen; 12 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 50 tập thể, cá nhân được Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen vì những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức hội.

Tiến Đạt

 

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top