Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Đại hội lần thứ VI Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tin Thái Bình

Đại hội lần thứ VI Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày đăng: 16/11/2018 In trang
Sáng ngày 15/11, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thế Dân, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Hiện nay, 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có hội làm vườn với trên 36.700 hội viên. Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Làm vườn tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tốt phong trào phát triển kinh tế VAC, duy trì và phát triển tổ chức hội các cấp ngày càng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển nông nghiệp của tỉnh. Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh đã triển khai các chương trình, hoạt động thu hút, tập hợp được hội viên, tập trung chỉ đạo các cấp hội đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Các cấp hội đã bám sát quy chế để triển khai hoạt động, duy trì nghiêm chỉnh các quy định hoạt động, kiểm tra, giám sát; đồng thời giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức hội, góp phần phát huy tốt khả năng của từng cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả hoạt động của hội nhiệm kỳ vừa qua đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hội trong phát triển kinh tế VAC và kinh tế ở nông thôn, đóng góp quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phong trào cả nước sức tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 

Với chủ đề: "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, đồng hành cùng sự phát triển của hội viên; đồng thời tiếp tục hoạt động sáng tạo, hiệu quả, vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, tăng cường khả năng liên kết, phát triển kinh tế VAC theo chuỗi giá trị sản xuất...

Lãnh đạo Hội Làm vườn tỉnh khen thưởng các tập thể. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp hội làm vườn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị các cấp hội làm vườn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, lãnh đạo phong trào của hội phát triển, lan tỏa rộng khắp trong nhiệm kỳ tới. 

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên để mở rộng tổ chức hội và phát triển số lượng hội viên. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản. Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế trang trại; đồng thời thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm sản xuất tại các địa phương trong và ngoài tỉnh. Phát huy vai trò là cầu nối giữa các hội viên với các doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản để tạo đầu ra cho sản phẩm, hình thành chuỗi sản xuất cũng như bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho hội viên... Các ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hội làm vườn các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhân dịp này, Hội Làm vườn Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương cho 6 cá nhân; khen thưởng 15 tập thể, cá nhân; Hội Làm vườn tỉnh khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế VAC và hoạt động hội làm vườn của tỉnh trong thời gian qua.

Tất Đạt

 

Lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thế Dân, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Hiện nay, 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có hội làm vườn với trên 36.700 hội viên. Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Làm vườn tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tốt phong trào phát triển kinh tế VAC, duy trì và phát triển tổ chức hội các cấp ngày càng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển nông nghiệp của tỉnh. Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh đã triển khai các chương trình, hoạt động thu hút, tập hợp được hội viên, tập trung chỉ đạo các cấp hội đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Các cấp hội đã bám sát quy chế để triển khai hoạt động, duy trì nghiêm chỉnh các quy định hoạt động, kiểm tra, giám sát; đồng thời giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức hội, góp phần phát huy tốt khả năng của từng cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả hoạt động của hội nhiệm kỳ vừa qua đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hội trong phát triển kinh tế VAC và kinh tế ở nông thôn, đóng góp quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phong trào cả nước sức tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 

Với chủ đề: "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, đồng hành cùng sự phát triển của hội viên; đồng thời tiếp tục hoạt động sáng tạo, hiệu quả, vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, tăng cường khả năng liên kết, phát triển kinh tế VAC theo chuỗi giá trị sản xuất...

Lãnh đạo Hội Làm vườn tỉnh khen thưởng các tập thể. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp hội làm vườn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị các cấp hội làm vườn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, lãnh đạo phong trào của hội phát triển, lan tỏa rộng khắp trong nhiệm kỳ tới. 

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên để mở rộng tổ chức hội và phát triển số lượng hội viên. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản. Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế trang trại; đồng thời thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm sản xuất tại các địa phương trong và ngoài tỉnh. Phát huy vai trò là cầu nối giữa các hội viên với các doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản để tạo đầu ra cho sản phẩm, hình thành chuỗi sản xuất cũng như bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho hội viên... Các ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hội làm vườn các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhân dịp này, Hội Làm vườn Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương cho 6 cá nhân; khen thưởng 15 tập thể, cá nhân; Hội Làm vườn tỉnh khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế VAC và hoạt động hội làm vườn của tỉnh trong thời gian qua.

Tất Đạt

Theo baothaibinh.com.vn

 

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Giới thiệu

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Tin hội đồng hương thái bình chlb Đức

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top