Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Giao ban Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tin Thái Bình

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày đăng: 09/10/2018 In trang
Sáng ngày 9/10, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị giao ban với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về một sô nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị giao ban với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc kiểm điểm công việc đã triển khai, kết quả thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác trong tháng 10 năm 2018. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Theo đó, 9 tháng đầu năm UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực hiện ở các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản điều hành để chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với những nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị,  kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.  

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp, chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 57 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết kỳ họp bất thường HĐND tỉnh; ban hành 29 nghị quyết; tổ chức 26 cuộc giám sát thường xuyên để chuẩn bị nội dung, chương trình, báo cáo thuyết trình tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh; thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề và 1 cuộc khảo sát...

Về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy tỉnh, theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến 10 nội dung;  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến 55 nội dung; Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp giao ban hàng tuần nghe và cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền và đã ban hành 30 thông báo kết luận chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các nội dung như: báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018; báo cáo việc thực hiện các chủ trương của Nhà nước, của tỉnh về thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của các xã và của cấp huyện, cấp tỉnh trong thời gian tới; chủ trương điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhấn mạnh những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới như: việc triển khai tuyến đường bộ ven biển, Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp ở Quỳnh Phụ, Khu kinh tế Thái Bình; một số vướng mắc trong việc sáp nhập trường học và một số cơ quan, đơn vị; dự án CDC; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và một số vướng mắc về quy hoạch...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù có nhiều khó khăn song cấp ủy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo thực hiện khá tốt các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém như việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm ở một số ngành, địa phương chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao; những vấn đề liên quan đến mặt bằng, điều kiện để triển khai các dự án trọng điểm có lúc, có nơi chưa tốt; việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy theo hướng đơn giản, hiệu quả ở hầu hết các nơi chưa thực hiện tốt, công tác xây dựng nông thôn mới có biểu hiện chững lại...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện thật tốt các dự án trọng điểm theo đúng tiến độ như đã báo cáo với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Việc quy hoạch Khu kinh tế, chuẩn bị các thủ tục khởi công dự án tuyến đường bộ ven biển, thủ tục xây dựng Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp... Tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong một số dự án, công trình trọng điểm. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách đủ sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Xem xét, ban hành những chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh các ngành, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức. Chấn chỉnh việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận, khuyến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự ở các cơ quan theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI, VII (khóa XII). Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo đúng kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nghiên cứu đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp bộ máy của 3 văn phòng: UBND, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh chủ trì cùng với Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiến hành các cuộc giám sát các ngành, địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhất là các chương trình lớn như xây dựng nông thôn mới, việc làm, giảm nghèo bền vững... Chỉ đạo các ban, cơ quan của HĐND tỉnh khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành các cơ chế, chính sách trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm và xem xét các tờ trình và đề xuất của UBND tỉnh.  Nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức bộ máy nhân sự của 3 văn phòng khi tiến hành hợp nhất. Tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2017, năm 2018 nhất là những nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách của địa phương. Nghiên cứu đề xuất kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh mà HĐND tỉnh bầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban của Tỉnh ủy trong việc nghiên cứu, đề xuất điều động, bổ sung hoàn thiện tổ chức bộ máy ở các ngành, địa phương; ban hành kế hoạch và tiến hành tập huấn việc kiểm điểm, đánh giá phân loại các tổ chức đảng và đảng viên; triển khai mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tập trung tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiểm soát thông tin trên mạng internet và đấu tranh với những thông tin sai trái trên không gian mạng; tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đôn đốc, giám sát việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu văn phòng cấp ủy khẩn trương chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của các bộ phận, tham mưu và phục vụ Thường trực Tỉnh ủy trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo tiến trình làm việc một cách chủ động. 

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu cán bộ mặt trận các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, chuyển trọng tâm hoạt động về cơ sở, nắm diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân.

                                                            Thu Thủy

 

Theo baothaibinh.com.vn

 

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Giới thiệu

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Tin hội đồng hương thái bình chlb Đức

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top