Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tin Thái Bình

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày đăng: 05/11/2018 In trang
Chiều ngày 5/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận một số nội dung quan trọng.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả, hạn chế, nguyên nhân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đến nay; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây NTM mới hai tháng cuối năm 2018 và các năm 2019 - 2020. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay Thái Bình có 200/264 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2018, toàn tỉnh đặt mục tiêu 34 xã về đích NTM; hết năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn NTM; đến năm 2020 có các huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hết năm 2020 có 17 xã đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao, mỗi huyện có ít nhất có 1 xã đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Thời gian qua, các huyện và các xã đã huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí, tuy nhiên hiện nay việc xây dựng NTM cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, những xã đăng ký về đích năm 2018 khối lượng công việc còn rất lớn, những xã đăng ký về đích năm 2019 mức độ hoàn thành các tiêu chí còn thấp. Đối với những xã đăng ký đạt các tiêu chí của xã NTM nâng cao và kiểu mẫu, công tác đánh giá mức hoàn thành còn mang tính chất chủ quan, cảm tính, chưa có số liệu cụ thể, phương pháp đánh giá chưa khoa học, từ đó ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Đối với các huyện NTM, số tiêu chí của các huyện đạt thấp, hầu hết mới đạt 5/9 tiêu chí.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện xây dựng Khu kinh tế trong thời gian qua; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế thời gian tới; kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế. 

Theo đó, ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1089/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai các công việc có liên quan, trong đó lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và đang hoàn thiện các các quy hoạch phân khu...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh; các công việc liên quan đến xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết của cấp ủy về xây dựng NTM, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình nhằm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra .

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đến nay, Thái Bình đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu về xây dựng NTM đề ra trong Nghị quyết số 02 ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong khi đó, các tiêu chí về xây dựng NTM do Chính phủ mới ban hành yêu cầu cao hơn, nhiều tiêu chí thực hiện cần các cơ chế chính sách cụ thể, mạnh hơn thì mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. Chính phủ cũng chỉ đạo từ nay đến năm 2020 không chỉ các xã mà các huyện có điều kiện cũng phải hoàn thành xây dựng NTM. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về mặt chủ trương và khẳng định sự cần thiết phải ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là trong ban hành các cơ chế chính sách, tập trung cao nguồn lực để thực hiện. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thiện báo cáo, đề án đánh giá tình hình kết quả đạt được trong 8 năm xây dựng NTM, 3 năm  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về xây dựng NTM, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; trên cơ sở đó điều chỉnh lại mục tiêu, kế hoạch phù hợp, đề ra các giải pháp hoàn thành mục tiêu trước năm 2020 hoàn thành xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất sự cần thiết ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Bởi vì Chính phủ đã cho phép Thái Bình được thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế, thời gian báo cáo với Chính phủ trước tháng 8/2019, thời điểm đó nếu chuẩn bị kịp các quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, dịch vụ trong Khu kinh tế vẫn có thể trình Chính phủ để triển khai thực hiện, chuẩn bị thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, dịch vụ. 

Việc ban hành nghị quyết cũng để tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong quy hoạch, xây dựng các cơ chế chính sách, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân. Để sớm ban hành 2 nghị quyết trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng các báo cáo, đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến, sau đó trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ  Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

Mạnh Cường

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả, hạn chế, nguyên nhân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đến nay; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây NTM mới hai tháng cuối năm 2018 và các năm 2019 - 2020. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay Thái Bình có 200/264 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2018, toàn tỉnh đặt mục tiêu 34 xã về đích NTM; hết năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn NTM; đến năm 2020 có các huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hết năm 2020 có 17 xã đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao, mỗi huyện có ít nhất có 1 xã đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Thời gian qua, các huyện và các xã đã huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí, tuy nhiên hiện nay việc xây dựng NTM cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, những xã đăng ký về đích năm 2018 khối lượng công việc còn rất lớn, những xã đăng ký về đích năm 2019 mức độ hoàn thành các tiêu chí còn thấp. Đối với những xã đăng ký đạt các tiêu chí của xã NTM nâng cao và kiểu mẫu, công tác đánh giá mức hoàn thành còn mang tính chất chủ quan, cảm tính, chưa có số liệu cụ thể, phương pháp đánh giá chưa khoa học, từ đó ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Đối với các huyện NTM, số tiêu chí của các huyện đạt thấp, hầu hết mới đạt 5/9 tiêu chí.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện xây dựng Khu kinh tế trong thời gian qua; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế thời gian tới; kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế. 

Theo đó, ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1089/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai các công việc có liên quan, trong đó lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và đang hoàn thiện các các quy hoạch phân khu...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh; các công việc liên quan đến xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết của cấp ủy về xây dựng NTM, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình nhằm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra .

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đến nay, Thái Bình đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu về xây dựng NTM đề ra trong Nghị quyết số 02 ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong khi đó, các tiêu chí về xây dựng NTM do Chính phủ mới ban hành yêu cầu cao hơn, nhiều tiêu chí thực hiện cần các cơ chế chính sách cụ thể, mạnh hơn thì mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. Chính phủ cũng chỉ đạo từ nay đến năm 2020 không chỉ các xã mà các huyện có điều kiện cũng phải hoàn thành xây dựng NTM. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về mặt chủ trương và khẳng định sự cần thiết phải ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là trong ban hành các cơ chế chính sách, tập trung cao nguồn lực để thực hiện. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thiện báo cáo, đề án đánh giá tình hình kết quả đạt được trong 8 năm xây dựng NTM, 3 năm  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về xây dựng NTM, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; trên cơ sở đó điều chỉnh lại mục tiêu, kế hoạch phù hợp, đề ra các giải pháp hoàn thành mục tiêu trước năm 2020 hoàn thành xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất sự cần thiết ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Bởi vì Chính phủ đã cho phép Thái Bình được thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế, thời gian báo cáo với Chính phủ trước tháng 8/2019, thời điểm đó nếu chuẩn bị kịp các quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, dịch vụ trong Khu kinh tế vẫn có thể trình Chính phủ để triển khai thực hiện, chuẩn bị thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, dịch vụ. 

Việc ban hành nghị quyết cũng để tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong quy hoạch, xây dựng các cơ chế chính sách, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân. Để sớm ban hành 2 nghị quyết trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng các báo cáo, đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến, sau đó trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ  Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

Mạnh Cường

Theo baothaibinh.com.vn

 

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top