Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tin Thái Bình

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày đăng: 25/10/2019 In trang
Chiều ngày 25/10, tại kỳ họp thứ 100, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và một số nội dung công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

 

 

Remaining Time -1:38

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Theo dự thảo kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Dự thảo kế hoạch xác định cụ thể nội dung đại hội đảng bộ các cấp gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Kế hoạch cũng hướng dẫn cụ thể các bước công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.  

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu quy trình công tác nhân sự tuân thủ chặt chẽ theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW. Thống nhất lấy thời gian đại hội ở các cấp là thời điểm để tính tuổi tham gia cấp ủy cho cán bộ, theo đó cấp cơ sở là tháng 4/2020, cấp huyện là tháng 6/2020, cấp tỉnh là tháng 9/2020. Về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy, đồng chí yêu cầu tuân thủ theo quy định của trung ương. Thống nhất chọn huyện Hưng Hà để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở; huyện Tiền Hải tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với cấp cơ sở trong quý I/2020; cấp huyện là trong quý II/2020. 

Đối với đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tổ chức không quá 2 ngày, hoàn thành trước tháng 5/2020, số lượng đại biểu không dưới 150 người; đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức không quá 3 ngày, hoàn thành trước tháng 7/2020, số lượng đại biểu không quá 300 người; đại hội đảng bộ cấp tỉnh tổ chức không quá 4 ngày, hoàn thành trước tháng 10/2020, số lượng đại biểu không quá 350 người.  

Về dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo theo hướng ngắn gọn hơn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

Đào Quyên

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top