Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Họp Ban Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Tin Thái Bình

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày đăng: 08/09/2017 In trang
Sáng ngày 8/9, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội họp thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tóm tắt đề án tổng hợp vị trí việc làm cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Thái Bình; báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định đề án vị trí việc làm của cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội dự họp.

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW ngày 12/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh xây dựng đề án vị trí việc làm đúng quy định. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đã tiến hành thẩm định đề án vị trí việc làm của 25 cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổng hợp xây dựng Đề án vị trí việc làm cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Thái Bình. 

Qua tổng hợp, tính đến ngày 31/12/2016, khối cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị  - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện có 1.015 công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ – CP của Chính phủ, trong đó cấp tỉnh là 547 người và cấp huyện là 468 người. Đề án tổng hợp vị trí việc làm cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh đã xác định 135 vị trí việc làm và xác định được 960 biên chế và ngạch công chức của từng vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, trong đó 113 biên chế trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại  đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Chỉ đạo xây dựng dự kiến biên chế đến năm 2021 là 960 biên chế, giảm 10,3% biên chế trên tổng số biên chế được giao.

Các thành viên Ban chỉ đạo và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tóm tắt đề án tổng hợp vị trí việc làm cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Thái Bình; đồng thời tham gia góp ý kiến về vị trí việc làm, số lượng cấp phó phòng, các chỉ tiêu và số liệu trong báo cáo, việc tinh giản biên chế ở những đơn vị đặc thù...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo  đánh giá các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm bảo đảm từ nay đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế theo quy định. Thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt đề án tổng hợp vị trí việc làm cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh đã xác định rõ các vị trí việc làm. 

Đồng chí yêu cầu Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo bổ sung vào dự thảo báo cáo. Cần làm rõ từng vị trí việc làm, số lượng công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh bảo đảm thực hiện nghiêm túc chủ trương của trung ương và của tỉnh đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế và chỉ rõ giảm ở những vị trí nào; phân tích rõ những cơ quan, đơn vị, những vị trí không thể tinh giản biên chế; sửa đổi, bổ sung các số liệu bảo đảm chính xác, hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất với kiến nghị, đề xuất của Tổ giúp việc đối với việc tinh giản biên chế ở một số đơn vị đặc thù, hiện đang thiếu nhiều biên chế trong khi khối lượng công việc cần giải quyết lớn. Giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc nghiên cứu tham mưu giải pháp bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, của tỉnh; sẽ đặc biệt chú trọng tinh giản biên chế đối với những đối tượng là cán bộ, công chức, người lao động có năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mạnh Cường

Theo thaibinhtv

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Tin hội đồng hương thái bình chlb Đức

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

Tỷ giá - Thời tiết

Tỷ giá

Thông tin thời tiết

   

Back To Top