Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Làm tốt công tác cán bộ, góp phần xây dựng nông thôn mới

Tin Thái Bình

Làm tốt công tác cán bộ, góp phần xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 09/04/2015 In trang
Ðến hết năm 2014, toàn tỉnh có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 32,3% số xã trong tỉnh), 49 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 120 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, hoàn thành sớm một năm mục tiêu có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015.
Ðến hết năm 2014, toàn tỉnh có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 32,3% số xã trong tỉnh), 49 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 120 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, hoàn thành sớm một năm mục tiêu có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015.
Ðường giao thông tại xã Ðông Cơ (Tiền Hải) được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Hiền Trâm

 

Ðể đạt được kết quả này bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực của tỉnh cũng có đóng góp quan trọng vì đã làm tốt công tác cán bộ phục vụ xây dựng NTM.

 

Ðoàn thẩm tra liên ngành kiểm tra tiêu chí giao thông tại xã Phú Châu (Ðông Hưng).      

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Ban biên tập với 9 đồng chí là những cán bộ giàu kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, đề xuất cơ chế, chính sách, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết về xây dựng NTM. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình Tỉnh ủy. Ðó chính là Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về “Xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020”. Trên cơ sở Nghị quyết số 02, UBND tỉnh đã ban hành Ðề án xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Ðể Nghị quyết số 02 và Ðề án đi vào cuộc sống, tạo sức sống mới, diện mạo mới cho nhiều vùng nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp tỉnh và các tiểu ban, có phân công nhiệm vụ cụ thể. Ðồng thời, tham mưu thành lập Văn phòng Ðiều phối xây dựng NTM tỉnh, lực lượng nòng cốt vẫn là cán bộ Sở, thành lập các đoàn thẩm định thực hiện các tiêu chí tại những xã đăng ký đạt chuẩn.

 

" Ðể chung sức hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, những năm qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặc biệt chú trọng công tác tổ chức cán bộ, coi đây là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định thành công trong công tác tham mưu, chỉ đạo xây dựng NTM của Sở, góp phần đưa Thái Bình trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM ".

(Ðồng chí Trịnh Quang Bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Ðảng viên đi trước, làng nước theo sau”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Sở phân công các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan cùng tham gia xây dựng NTM. Trong đó, chú trọng vào nhiệm vụ chuyên môn để tập trung tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng NTM; phối hợp với các địa phương thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Ký kết chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Sở cũng tổ chức phát động phong trào thi đua và tổ chức cho 17 đơn vị trực thuộc mỗi đơn vị lựa chọn giúp 1 xã thực hiện xây dựng NTM, riêng Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (TSC) đăng ký giúp 5 xã. Có sự giúp đỡ của cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Nông nghiệp, đến nay 10 xã trong tổng số 21 xã do các đơn vị đăng ký giúp đỡ đã về đích NTM. Với xã An Tràng (Quỳnh Phụ) - đơn vị được Tỉnh ủy giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ trong xây dựng NTM, Sở đã phân công lãnh đạo và các đơn vị chuyên môn, cán bộ kỹ thuật xuống xã nghe báo cáo tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị giúp xã tháo gỡ khó khăn. Ðể chung sức cùng xã An Tràng xây dựng thành công NTM, mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ từ 1 đến 5 ngày lương giúp xã làm đường giao thông thủy lợi nội đồng, đường giao thông nông thôn. Các doanh nghiệp trong ngành ủng hộ bằng tiền hoặc các hạng mục công trình như: Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (TSC) giúp xây dựng và bao tiêu sản phẩm cánh đồng mẫu cấy lúa giống 80ha; Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bắc ủng hộ 180 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn Trung.

 

Cán bộ và nhân dân làng Nguyễn, xã Nguyên Xá (Ðông Hưng) cùng chung tay góp sức làm đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới.

 

Ðồng chí Nguyễn Duy Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã An Tràng cho biết: An Tràng là một trong 50 xã khó khăn nhất tỉnh về xây dựng NTM nhưng nhờ có sự chỉ đạo, giúp đỡ của ngành Nông nghiệp, An Tràng đã đạt 15/19 tiêu chí, đời sống của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Qua đó cho thấy chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công các sở, ngành tham gia chỉ đạo, huy động sự giúp đỡ của cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp xây dựng NTM tại các xã, nhất là các xã có khó khăn là đúng, trúng, rất cần thiết. Mong rằng thời gian tới, An Tràng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ thực hiện 4 tiêu chí khó còn lại để phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2015. 

 

Bác Hồ đã từng nói “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Hôm nay, Thái Bình trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM là do cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Nông nghiệp gương mẫu đi đầu, hiến kế, hiến công, dốc lòng, dốc sức cùng nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM.

Thu Hiền

 

 

[Trở về]  |   In    
Theo: Báo Thái Bình
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top