Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Thái Thụy: khắp làng quê rộn tiếng ca vui

Tin Thái Bình

Thái Thụy: khắp làng quê rộn tiếng ca vui

Ngày đăng: 30/07/2015 In trang
Là huyện còn nhiều khó khăn nhưng với cách làm quyết liệt, sáng tạo, Thái Thụy đã vươn lên trở thành điển hình trong toàn tỉnh về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Là huyện còn nhiều khó khăn nhưng với cách làm quyết liệt, sáng tạo, Thái Thụy đã vươn lên trở thành điển hình trong toàn tỉnh về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Làm đường giao thông ở xã Thái Tân (Thái Thụy).

 

Đồng chí Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp, cộng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM đúng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nhận thức, cách làm và phương thức huy động nguồn lực xây dựng NTM; từ tư duy, nhận thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” sang “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, “Xây dựng nông thôn mới không chỉ xây dựng kết cấu hạ tầng mà còn phải quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội”. Từ chỗ chưa có mô hình cụ thể, qua việc thực hiện ở xã điểm, vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm, đến nay các mô hình NTM đã triển khai làm rộng khắp trên địa bàn toàn huyện. Cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng vạn ngày công, tự nguyện tháo dỡ các công trình, hiến đất dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng đường làng ngõ xóm, khu dân cư, các công trình phúc lợi. Trong 5 năm (2010 - 2015), tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình NTM của Thái Thụy đạt 1.026.704 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 301.413 triệu đồng. Toàn huyện đã xây mới 16 trường mầm non, 15 công trình phụ trợ trường học, 12 trạm y tế, 11 khu xử lý rác thải, 26 nhà văn hóa thôn, 25 sân thể thao và công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn; xây mới 22.640,3m đường giao thông trục xã, 112.316m đường trục chính nội đồng, 89.437,8m đường trục thôn, mở rộng 9.540m2 đường trục thôn và 299.099,9m đường giao thông nhánh cấp 1 trục thôn, cứng hóa 19.781m kênh cấp 1 loại 3.

 

Trên tinh thần “Lấy dân làm gốc”, xây dựng NTM ở Thái Thụy không đơn thuần chỉ là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Sau dồn điền đổi thửa, huyện đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất lớn và áp dụng cơ giới hóa, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu, đưa nhiều loại cây trồng có năng suất, chất lượng vào sản xuất góp phần nâng giá trị thu nhập 1ha canh tác tăng từ 85 triệu đồng năm 2010 lên 120 triệu đồng năm 2015, năng suất lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tăng bình quân 11,4%/năm. Huyện chú trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho lao động. Do vậy, số lao động có việc làm thường xuyên hàng năm đạt 97,2%. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung toàn huyện giảm còn 2,96%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 30 triệu đồng. Các tiêu chí về lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị cũng được các địa phương quan tâm thực hiện. Thái Thụy là địa phương đi đầu toàn tỉnh xây dựng thành công mô hình “Đình làng kết hợp với nhà văn hóa thôn”,  ban hành và thực hiện có hiệu quả nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới... góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa mới, con người mới. Năm 2014, 85% số gia đình đạt gia đình văn hóa, 205 thôn, làng được công nhận thôn làng văn hóa.

 

5 năm xây dựng NTM, thời gian không dài nhưng đã tạo diện mạo mới, sức sống mới cho các làng quê của Thái Thụy. Đến hết năm 2014, toàn huyện đã hoàn thành 761/893 tiêu chí xây dựng NTM; 16 xã đã về đích. Trong số 31 xã chưa về đích có 15 xã đạt từ 15 - 16 tiêu chí, 16 xã đạt 12 - 14 tiêu chí. Nếu như năm 2010, bình quân mỗi xã trung bình đạt 5,28 tiêu chí đến nay mỗi xã đạt 16,2 tiêu chí; trong 5 năm, toàn huyện tăng 513 tiêu chí. Dự kiến, năm 2015, Thái Thụy sẽ có thêm 8 xã về đích NTM.

 

Đồng chí Lê Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Thanh

Năm 2010, Thụy Thanh đạt 6/19 tiêu chí. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã khai thác tốt các nguồn lực đầu tư, cộng với cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh đầu tư xây dựng nông thôn mới và đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí. Vừa qua, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết đặt mục tiêu đến hết năm 2015 sẽ về đích nông thôn mới. Đối với những tiêu chí không cần kinh phí, chúng tôi lựa chọn phương án tuyên truyền, vận động. Với những tiêu chí cần huy động nguồn lực sẽ thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Bí thư Chi bộ thôn Bái Thượng, xã Thụy Phúc

Quá trình chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cán bộ của huyện, của xã rất sát sao trong việc chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhưng không áp đặt mà giao quyền tự chủ cho người dân. Ở Bái Thượng, mọi việc dù lớn hay nhỏ đều được bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo và công khai minh bạch, tập thể cùng làm và cùng chịu trách nhiệm, cán bộ, đảng viên nêu gương đi trước nên bà con tin tưởng, phấn khởi làm theo.

Nguyễn Hình

[Trở về]  |   In    
Theo: Báo Thái Bình
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top