Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Triển khai chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với 63 xã chưa về đích

Tin Thái Bình

Triển khai chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với 63 xã chưa về đích

Ngày đăng: 09/08/2018 In trang
Chiều 9-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với 63 xã chưa về đích nông thôn mới. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các ban ngành đoàn thể liên quan, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của hội nghị; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới đối với 63 xã chưa về đích nông thôn mới. Theo đó, đến nay có 3 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí; 3 xã đạt 18 tiêu chí; 5 xã đạt 17 tiêu chí; 9 xã đạt 16 tiêu chí; 7 xã đạt 15 tiêu chí; 16 xã đạt 14 tiêu chí; 8 xã đạt 13 tiêu chí; 3 xã đạt 12 tiêu chí; 4 xã đạt 11 tiêu chí; 3 xã dạt 10 tiêu chí; 2 xã đạt 8 tiêu chí.

Một trong 8 nhóm giải pháp là: Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về tiêu chí, chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới của tỉnh, của huyện. Trong đó, xác định người dân là chủ thể, là đối tượng trực tiếp trong xây dựng nông thôn mới; Tổ chức lại bộ máy; rà soát, xây dựng kế hoạch để đào tạo lại cán bộ công chức xã đảm bảo theo quy định.

Các đại biểu đi sâu vào 2 nhóm vấn đề để về đích nông thôn mới theo ý kiến chỉ đạo, gợi mở của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy: Điều kiện cần: các nguồn lực để thực hiện; Điều kiện đủ, tiên quyết là hệ thống chính trị, con người; vấn đề quản lý khai thác nguồn lực một cách hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; gắn trách nhiệm chính quyền địa phương giữa xã với huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí được phân công phụ trách xã, phụ trách huyện về đích nông thôn mới cần phải xác định lộ trình về đích của từng xã và của huyện; phân công, gắn trách nhiệm của từng đồng với mỗi tiêu chí cụ thể; thống nhất với Ban Thường vụ các huyện về kế hoạch về đích của từng xã; Đối với các sở, ngành được phân công phụ trách phải huy động trí tuệ, sự tham gia đóng góp của cả tập thể đội ngũ cán bộ đơn vị đó đối với địa phương.

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi sâu phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng nông thôn mới ở 63 xã. Nhất là nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới chưa rõ, chưa cao, còn tư tưởng trông chờ, ỷ nại. Để đến tháng 6/2019, các xã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới và đến tháng 6/2020, các huyện về đích nông thôn mới, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu từng đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các  sở, ngành được phân công phụ trách xã nông thôn mới  cần nghiên cứu, rà soát đánh giá lại các tiêu chí và đưa ra lộ trình, những giải pháp cụ thể, sát hợp với địa phương. Trong đó,  không được tự ý điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt.

Cùng với việc xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương cần đặc biệt quan đến công tác tổ chức hoạt động, thay đổi phương thức sản xuất, để có kinh tế vững bền, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; ban hành các quy chế, quy định, chế tài để khai thác, sử dụng  hiệu quả các công trình hạ tầng được đầu tư; huy động, khai thác sử dụng mọi nguồn lực hỗ trợ đầu tư về đích nông thôn mới, một cách hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Trong đó, điều kiện đủ, vấn đề tiên quyết là hệ thống chính trị cơ sở, con người.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh tập huấn, hướng dẫn các địa phương khai thác, sử dụng nguồn lực hỗ trợ của cấp trên và các nguồn lực khác; Làm tốt công tác thẩm định để hỗ trợ đầu tư theo đúng  quy định của pháp luật; Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công theo dõi địa bàn huyện cần thực hiện chế độ giao ban hàng tháng với các xã trong huyện để chấn chỉnh, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh tiến hành giao ban hàng quý và có báo cáo tình hình triển khai thực hiện về cấp ủy tỉnh; định kỳ 6 tháng báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công tác xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Nhất là nhận thức của các cấp, các ngành và người dân; tổng kết, giới thiệu kinh nghiệm, cách làm hay, cũng như phê bình, nhắc nhở những nơi chưa thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới.

Duy Huy

 

 

Theo thaibinhtv

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Giới thiệu

Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác” và cuộc thi viết về “Người Thái Bình, đất Thái Bình” do Ban Thường...

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Tin hội đồng hương thái bình chlb Đức

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top