Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » UBND tỉnh cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

Tin Thái Bình

UBND tỉnh cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

Ngày đăng: 29/05/2019 In trang
Chiều ngày 28/5, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe Sở Nội vụ báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh; việc thành lập 4 phường: Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông thuộc thành phố Thái Bình; việc thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Ngoài ra, khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện phải sắp xếp để giảm số lượng đơn vị hành chính. Hiện toàn tỉnh không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp; có 39 đơn vị hành chính cấp xã (thuộc 6 huyện) thuộc diện phải sắp xếp; 1 đơn vị hành chính cấp xã khuyến khích việc sắp xếp để giảm số lượng đơn vị hành chính. 

Theo đề xuất của Sở Nội vụ, phương án tổng thể sắp xếp 37 đơn vị hành chính cấp xã (đã trừ 3 đơn vị chưa sắp xếp do có yếu tố đặc thù) thuộc diện sắp xếp và khuyến khích sắp xếp cần 30 đơn vị hành chính cấp xã liên quan không thuộc diện phải sắp xếp nhưng có đường địa giới giáp ranh với đơn vị hành chính cùng cấp. Như vậy, toàn tỉnh sẽ có 67 đơn vị hành chính cấp xã chịu tác động trong đợt sắp xếp này. Thực hiện theo phương án này, số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh giảm 44 đơn vị còn lại 242 đơn vị (trong đó có 10 phường, 9 thị trấn, 223 xã).

Lãnh đạo Sở Nội vụ  trình bày báo cáo tại cuộc họp. 

Về phương án thành lập 4 phường: Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông thuộc thành phố Thái Bình được thực hiện trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính xã, không làm tăng số lượng đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật hiện nay. 

Việc thành lập các phường: Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông là cần thiết nhằm tạo lập cơ sở pháp lý cho việc tổ chức lại bộ máy quản lý phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn từ nông thôn sang đô thị; đồng thời là cơ sở xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đô thị. 

Về thực trạng tiêu chuẩn thành lập phường của các xã hiện nay: xã Phú Xuân đạt 14/17 tiêu chí; xã Tân Bình đạt 14/17 tiêu chí; xã Đông Hòa đạt 14/17 tiêu chí; xã Vũ Đông đạt 13/17 tiêu chí.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương phải thực hiện việc sắp xếp các xã không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ và Quốc hội. 

Về phương án sắp xếp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất 2 phương án: sáp nhập các xã không đủ tiêu chuẩn liền kề thành xã đủ tiêu chuẩn; sáp nhập xã không đủ tiêu chuẩn vào xã đủ tiêu chuẩn liền kề thành xã mới đủ tiêu chuẩn. Đồng chí đề nghị ban thường vụ các huyện tổ chức họp bàn thống nhất phương án sắp xếp. Trên cơ sở đề xuất của các huyện, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. 

Về việc thành lập 4 phường: Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông thuộc thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương, các bước trình tự, thủ tục đề nghị thành lập 4 phường; giao UBND thành phố xây dựng lộ trình, thời gian cụ thể để hoàn thiện các bước, báo cáo UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện. 

Về thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là quy định mới nhất liên quan đến tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí đề nghị nên nghiên cứu xây dựng quy định của tỉnh về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; đồng thời báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nội dung thông báo đã ban hành trước đây không phù hợp với nội dung Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm

 

Theo baothaibinh.com.vn

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top