Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Tin Thái Bình

UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày đăng: 06/11/2018 In trang
Sáng ngày 6/11, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về các nội dung: tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; tiến độ triển khai dự án đầu tư khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, huyện Quỳnh Phụ; tình hình thu ngân sách 10 tháng năm 2018 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, 19 - NQ/TW hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố.

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đến nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã hoàn thành công tác sơ tuyển nhà đầu tư; đang lập, hoàn thiện hồ sơ mời thầu nhà đầu tư; ra thông báo thu hồi đất của 6/6 xã huyện Thái Thụy và 13/13 xã huyện Tiền Hải; đang trong quá trình lập, công khai, niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ và quy hoạch đất tái định cư cho nhân dân các địa phương thuộc vùng dự án đi qua. 

Về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, huyện Quỳnh Phụ, đến nay đã hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp với diện tích 200ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (không bao gồm phần diện tích 50ha dự kiến phát triển cảng sông nội địa); đã tổ chức lấy ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ; đã trích lục địa chính các thửa đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng đối với 3 xã An Thái, An Cầu, An Ninh và được các hộ gia đình ký xác nhận chờ thẩm định. 

Về công tác thu ngân sách, kết thúc tháng 10, tổng thu nội địa tính cân đối đạt 74,7% dự toán Bộ Tài chính, bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế và phí đạt 75,1% dự toán, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Cục Thuế tỉnh gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là công tác thu nợ thuế do số tiền chậm nộp đã chiếm 45% tổng số nợ và có xu hướng ngày càng tăng, nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn đang rất khó khăn về tài chính. 

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 - NQ/TW, đến nay, toàn tỉnh đã giảm 8 công đoàn giáo dục trực thuộc liên đoàn lao động huyện, thành phố, 2 công đoàn ngành trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; giảm 129 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 2 chi cục, 2 phòng thuộc sở, 4 phòng thuộc chi cục; giảm 16 phòng, 4 khoa và 7 bộ phận thuộc các trung tâm; giảm 1.848 biên chế so với số được giao năm 2015, tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước khoảng 129,36 tỷ đồng/năm và giảm 640 cán bộ, công chức cấp xã, tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước hơn 36 tỷ đồng/năm. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn. đồng thời đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ thu ngân sách và tiến độ sáp nhập các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp với các huyện Tiền Hải và Thái Thụy hoàn thiện, công khai phương án giải phóng mặt bằng đối với các địa phương thuộc phạm vi dự án tuyến đường bộ ven biển bảo đảm đúng thời gian, tiến độ theo yêu cầu; đối với toàn bộ đất nông nghiệp thì sẽ hoàn thành chi trả đền bù trong tháng 12; đối với đất tái định cư, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện sau khi công khai phương án và trình duyệt đền bù; thành lập tổ giúp việc, cử các chuyên gia giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh bố trí vốn để các huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết.

Đối với dự án đầu tư khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực trong triển khai thực hiện của các sở, ngành, đơn vị liên quan và huyện Quỳnh Phụ đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và khu tái định cư; đồng thời yêu cầu thời gian tới Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương làm việc với Liên danh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; thống nhất với Liên danh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời về việc đầu tư khu tái định cư, làm đường giao thông vào khu công nghiệp; tổ chức báo cáo thường xuyên tiến độ thực hiện các dự án, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Về tình hình thu ngân sách, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định từ nay đến cuối năm các ngành, địa phương đặc biệt là ngành Thuế sẽ phải nỗ lực rất lớn mới có thể hoàn thành được dự toán. Trên cơ sở dự báo các khoản ước hoàn thành vượt dự toán và các khoản dự kiến hụt dự toán, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tập trung rà soát các sắc thuế, các khoản thu phát sinh để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước; thu thuế triệt để đối với các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách, tập trung giải quyết vướng mắc để thu thuế sử dụng đất; đôn đốc các doanh nghiệp có số thu lớn, tổ chức gặp mặt, động viên các doanh nghiệp có số thu lớn trong tháng 11; tập trung xử lý và thu hồi nợ thuế; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; giao Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ theo kết luận của kiểm toán nhà nước trên cơ sở đó có biện pháp đôn đốc kịp thời.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 - NQ/TW, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì xây dựng đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt vào cuối tháng 11 làm căn cứ để triển khai thực hiện trong năm 2019; trong quý IV, phải hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước và tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tiến độ đã được Sở Nội vụ xây dựng. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố rà soát các mục tiêu năm 2018, báo cáo tỉnh xử lý kịp thời đối với các chỉ tiêu khó đạt, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đã đề ra.

Minh Hươn

Theo baothaibinh.com.vn

 

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Giới thiệu

Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác” và cuộc thi viết về “Người Thái Bình, đất Thái Bình” do Ban Thường...

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Tin hội đồng hương thái bình chlb Đức

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top